אם ברצונך לעקוב אחרי המתרחש ב-PROFILES ISRAEL הרשם

15.7.2011

הרציונאל של PROFILES

PROFILES הינו פרויקט אירופאי שנוסד על ידי הועדה האירופאית ( ( European Commission’s FP7 כדי לקדם את ה"הוראה בדרך החקר"Inquiry based science education. 20 מדינות משתתפות בפרויקט, ישראל היא אחת מארבעת המובילות בפרויקט.
הייחוד בגישה של PROFILES הינה ההתמקדות בהעלאת המסוגלות העצמית של מורים למדעים. פיתוח הרגשה זו באה לידי ביטוי ברמה גבוהה של מקצוענות וביטחון המאפשרת ללמד תלמידים בצורה משמעותית ובכך להעלאת המוטיבציה של התלמידים בלימוד בדרך החקר.
PROFILES שואפת להקנות למורים הבנה של היותם חלק מקהילה של עמיתים שמחנכים להוראת מדעים בבתי ספר ולא רק מלמדים את המקצוע. בזכות היותה ישראל מובילה בפרויקט, מודולות שמורים יפתחו בארץ ישמשו מורים אחרים בארץ ובאירופה.
ההתפתחות המקצועית כוללת התערבות של המורים בבית ספרם לצורך קידום הלימוד של תלמידיהם בדרך החקר במטרה לחנך אותם דרך מדע: להקנות לתלמידים מיומנויות הדרושות לאזרח באשר הוא.
להסבר רחב יותר על הרציונאל

אין תגובות: