אם ברצונך לעקוב אחרי המתרחש ב-PROFILES ISRAEL הרשם

9.10.2011

המפגש השני התקיים במסגרת של יום ארוך

חלק מהמורים לא נכחו בשל השתלמות מדריכים שהיתה במקביל. בתחילת המפגש היתה התארגנות מחודשת לקבוצות עבודה בגלל שינויים בהרכב המורים המשתלמים. לאחר מכן, הפעילות התמקדה בהמשך פיתוח המודולות.
בהתאם לבקשת המורים במשוב להשתלמות הקיץ, הזמנו הרצאת העשרה. הרצאה של פרופ' נודלמן בנושא "פיתוח תרופות" ובסיומה הוא התייחס לתרופה "רטלין" ולשחרור המבוקר של התרופה. השחרור המבוקר של רטלין הוא המוקד של המודולה " "  שמפתחים ערן שמואל ואיתי בכר.
בהמשך היתה הרצאה של ד"ר רחל ממלוק-נעמן אשר בתחילתה ביקשה לתת זמן להיכרות הדדית.  
מורים סיפרו קצת על עצמם, על התרגשות שהיתה סביב ההודעה על קבלת פרס הנובל בכימיה של פרופ' דן שכטמן. היה מרגש לשמוע שנכדתו היא תלמידה של ערן.
ד"ר רחל ממלוק-נעמן התייחסה לרפלקציה ככלי חשוב לשיפור ופיתוח המודולה בפרט ולהתפתחות המקצועית של המורה בכלל. אחת השיטות לרפלקציה הינה בדרך של מחקר פעיל Action Research כאשר כל מורה חוקר את כיתתו.
ד"ר דבורה קצביץ הציגה סוגים שונים של הערכה על מנת לעזור למורים לפתח מחוון למודולה שהם מפתחים. היא הדגישה שהמטרה היא שמודולות שנפתח בארץ ישמשו מורים אחרים בארץ ובאירופה, לכן חשוב לחבר מחוון ספציפי לכל מודולה . המחוון יכול להיות בעל מבנה כללי כפי שמופיע במצגת על הערכה שיקופית 11.
מורים שיירצו להכניס את הניסוי לקלסר הניסויים של יחידת החקר יצטרכו במימדים העוסקים בהערכת החקר להעריך את התלמידים שלהם על פי המחוון של משרד החינוך.
כמו כן, דבורה הציגה את היעדים והמשימות הקרובות שהם חלק מהתכנון של ההשתלמות השנתית.

אין תגובות: