אם ברצונך לעקוב אחרי המתרחש ב-PROFILES ISRAEL הרשם

26.10.2011

המפגש השלישי: הערכה ורפלקציה

המפגש השלישי התייקים "אחרי החגים". צוותים עבדו וסגרו קצוות של המודולה המתוכננת. בעז וסופי (אירה נשארה תקועה בפקק) הביאו את החרוזים שרכשו, חרוזים אשר משנים את צבעם בחשיפה לקרינה אולטרא-סגולה. חרוזים אלו ישמשו אותם במודולה שלהם שעוסקת בתכשירים מסנני קרינה כפי שניתן לראות בצילום הבא:


אורלי ולידיה התקדמו מאוד עם המודולה העוסקת בשתיית אלכוהול, הן שילבו אלמנטים של חקר לנושא והבטיחו שייפנו לשוטר הקהילתי באזור מגוריהם, על מנת לקבל ערכות בדיקת אלכוהול - נשיפון.
סמדר ובתיה התקדמו עם מודולת המים, והתלבטו האם לתת לכל הכיתה לקרוא סיכום של כל המאמרים, או כל קבוצה תקבל מאמר אחר? הן החליטו לבנות שתי וורסיות! זו בידיוק האדפטציה, כל אחת בכיתתה תתן את הגרסה שמתאימה לה.
נחום ורוזה עדין מתעמקים בשאלה כיצד נמדוד את הלחץ בתוך בקבוק הקולה. לרוזה דרך מעניינת עם ממברנה, לנחום משהו שקשור בשקילה של הבקבוק במצבים שונים המאפשרת קבלת מסת הגז וחישוב הלחץ. מעניין! אבל צריך לנסות ולהתקדם.
בלה עבדה "סוליקו" (רינת היית חסרה) בלה התקדמה במודולה שלה לגבי סיגריות קלות, אפילו יש לה כבר מחוון הערכה לפעילות התלמיד.
ניכר שאנשים נהנו מהעבודה המשותפת. היה חבל להפסיק את העשייה לצורך המשך הפעילות במסגרת המליאה, פעילות שחשובה בפני עצמה. במליאה התייחסנו במיוחד לרפלקציה בעקבות הפעלה בכיתה, כיצד נעריך את ההפעלה (כאשר הרפלקציה מתייחסת למודולה, למורה ולתלמידים), לאחר שכל מורה כתב שאלות שישאל את עצמו כרפלקציה במהלך או בסיום ההפעלה. שאלות אלה תעזורנה להעריך את הפעלת המודולה, כמו כן, שאלות הרפלקציהיעזרו להפיק לקחים לקראת הפעלת המודולה הבאה.
מגוון השאלות היה רב. הגדרנו את הקריטריונים למיון השאלות וכל צוות הוסיף שאלות ומיין אותן על פי הקריטריונים שנקבעו (ניתן לראות במצגת של דבורה). את השאלות שכולם רשמו נארגן, ומתוכן נבנה שאלון משותף שיעזור לנו להעריך את ההפעלה שלנוב כיתה.

המפגש הבא הינו מפגש מתוקשב, אנחנו מצפות לראות את התוצרים הנדרשים לפי התוכנית.אין תגובות: